abc彩票

 • <tt class='tlJykMlA'></tt>
 • <thead class='94K7Lauipx'><option class='9cNvbSu7LJ'></option></thead>

  <em class='jepytdnyfeW3'><b class='oR1Ys12nk'><td class='6rzzLTN'></td></b></em>

 • <dl class='Td0EmkF'><b class='qoWhaibfJ9'></b></dl>

 • <span class='lS1G'></span>

  你好,欢迎来到镍吧!
  注册 登录   |  意见  |  推荐  |  收藏
  服务产品    投资策略    建厂咨询
  021-50182990(上  海)   021-50182991(上  海)
  日期 交易所 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 持仓量 库存 备注 曲线
  2019-04-29 无锡电子盘 镍价指数 97.95 98.45 97.75 98.15 0.4 0.41 0 0 0 查看 曲线
  2019-04-29 无锡电子盘 CR304 13830 13870 13830 13850 30 0.22 33652 263430 0 查看 曲线
  2019-04-26 无锡电子盘 镍价指数 97.45 98.35 97.1 97.9 0.3 0.31 0 0 0 查看 曲线
  2019-04-26 无锡电子盘 CR304 13820 13840 13810 13830 20 0.14 40290 264282 0 查看 曲线
  2019-04-25 无锡电子盘 镍价指数 97.7 98.1 97.1 97.5 -0.15 -0.15 0 0 0 查看 曲线
  2019-04-25 无锡电子盘 CR304 13830 13830 13800 13810 -10 -0.07 28848 264958 0 查看 曲线
  2019-04-24 无锡电子盘 镍价指数 97.45 98 97.3 97.8 -0.25 -0.25 0 0 0 查看 曲线
  2019-04-24 无锡电子盘 CR304 13850 13850 13790 13830 -20 -0.14 49434 259922 0 查看 曲线
  2019-04-23 无锡电子盘 镍价指数 98.85 98.85 97.3 97.5 -1.5 -1.52 0 0 0 查看 曲线
  2019-04-23 无锡电子盘 CR304 13990 13990 13830 13850 0 0 38210 258010 0 查看 曲线
  2019-04-22 无锡电子盘 镍价指数 100.05 100.05 98.3 98.65 -0.6 -0.6 0 0 0 查看 曲线
  2019-04-22 无锡电子盘 CR304 13830 13870 13810 13850 40 0.29 36640 260476 0 查看 曲线
  2019-04-19 无锡电子盘 镍价指数 99.05 100.1 98.7 99.95 0.55 0.55 0 0 0 查看 曲线
  2019-04-19 无锡电子盘 CR304 13800 13840 13780 13830 20 0.14 34690 264596 0 查看 曲线
  2019-04-18 无锡电子盘 镍价指数 100.1 100.2 98.55 99.1 -1.8 -1.78 0 0 0 查看 曲线
  2019-04-18 无锡电子盘 CR304 13830 13830 13780 13820 -20 -0.14 38202 262750 0 查看 曲线
  2019-04-17 无锡电子盘 镍价指数 100.85 101.65 100.2 100.35 -1 -0.99 0 0 0 查看 曲线
  2019-04-17 无锡电子盘 CR304 13850 13850 13810 13820 -30 -0.22 42972 268412 0 查看 曲线
  2019-04-16 无锡电子盘 镍价指数 100.85 102.15 100.7 101.05 0.2 0.2 0 0 0 查看 曲线
  2019-04-16 无锡电子盘 CR304 13820 13880 13810 13830 -30 -0.22 38096 272328 0 查看 曲线
  镍吧介绍 -- 服务产品 -- 网站地图 -- 联系abc彩票 -- 意见反馈
  Copyright©1999-2020 镍吧信息平台abc彩票版权所有
  沪ICP备11048356号    许可证:沪B2-20160206